Klára Hájková
Portrait Klára Hájková
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Sport a pohyb je mou nedílnou součástí. V dětském věku jsem hrála tenis a tancovala. Vyhrála ale atletika, které jsem se na závodní úrovni věnovala 11 let.Vystudovala jsem sportovní gymnázium Přípotoční a následně PEDF UK biologii a tělesnou výchovu. Absolvovala jsem kurz osobní a kondiční trenér na FTVS UK, kurz fitness trenér v institutu Tonus a další vzdělávací semináře. Věnuji se kondiční přípravě dětí ve věku od 12 do 18 let napříč všemi sporty. Organizuji skupinové i individuální tréninkové lekce pro dospělé.
Kruhový trénink je skvělý prostředek ke zvýšení kondičky jedince. Během kruháče kladu důraz na správnost a zdravotní aspekt cvičení.