323 606 157
News and announcements

Podmínky rezervace ONLINE lekcí

25 January 2021

 • Pro rezervace cvičení je nutné mít zůstatek kreditu na zákaznickém účtu minimálně ve výši ceny dané lekce.
 • Nutná rezervace i s platbou min 2 hod před lekcí
 • Lekce probíhá od dvou účastníků
 • 15 min před začátkem lekce bude všem online rezervovaným a zaplaceným klientům odeslán na email link pro připojení na danou lekci
 • Lekci je možné pustit ještě několik hodin po jejím skončení
 • Dobít kredit lze i přímo Na Fialce (otevírací doba na nafialce.cz)
 • Pokud ještě nemáte, stáhněte si naší aplikaci "Moje Fialka"
 • V případě potíží s přihlášením do Vašeho účtu/aplikace - kontaktujte prosím naší recepci (recepce@nafialce.cz / tel. 323 606 157)

Cvičíme od 2 lidí (rezervací)

03 December 2020

 • Veškeré lekce probíhají pouze s podmínkou účasti (rezervací) minimálně 2 lidí.
 • Rezervaci je možné učinit nejpozději 2 hodiny před samotným cvičením.
 • Pokud nebude tato podmínka splněna, cvičení se 2 hodiny předem automaticky zruší a v případě 1 rezervace - systém zašle informaci o zrušení lekce.

Hygienická opatření

02 December 2020

Vážení klienti, fitness lekce v našem centru probíhají aktuálně s omezením kapacity na 10 osob. Přispějme však i společně dodržováním následujících pravidel k maximální ochraně zdraví jak vás, tak našeho personálu a lektorů:

 1. Upřednostněte rezervaci a nákup cvičení online (rezervace.nafialce.cz / aplikace Moje Fialka)
 2. Při cvičení je dle aktuálních nařízení povinnost zakrytí nosu a úst
 3. Přineste si pokud možno vlastní podložku na cvičení
 4. Při vstupu do fitness sálu použijte připravenou dezinfekci na ruce
 5. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi cvičícími
 6. Použité cvičební pomůcky ošetřete dezinfekčním prostředkem
Děkujeme