323 606 157
News and announcements

Cvičíme od 2 lidí (rezervací)

20 May 2021

  • Veškeré lekce probíhají pouze s podmínkou účasti (rezervací) minimálně 2 lidí.
  • Rezervaci je možné učinit nejpozději 2 hodiny před samotným cvičením.
  • Pokud nebude tato podmínka splněna, cvičení se 2 hodiny předem automaticky zruší a v případě 1 rezervace - systém zašle informaci o zrušení lekce.

Hygienická opatření

20 May 2021

Vážení klienti, fitness lekce v našem centru probíhají aktuálně s omezením kapacity na 10 osob. Přispějme však i společně dodržováním následujících pravidel k maximální ochraně zdraví jak vás, tak našeho personálu a lektorů:

  1. Upřednostněte rezervaci a nákup cvičení online (rezervace.nafialce.cz / aplikace Moje Fialka)
  2. Dle aktuálních nařízení je podmínkou platný negativní test na Covid 19 (nejsme oprávněni toto kontrolovat)
  3. Přineste si pokud možno vlastní podložku na cvičení
  4. Při vstupu do fitness sálu použijte připravenou dezinfekci na ruce
  5. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi cvičícími
  6. Použité cvičební pomůcky ošetřete dezinfekčním prostředkem
Děkujeme